Online prijava

Prijavi se lako i sigruno

Prijavite se lako i jednostavno na predavanje koje vas interesuje.

Prijavljujem se za predavaje koje se održava*:

Šabac / 21.10.2019 sa početkom u 13h / Klub lekara opšte bolnice „ Dr Laza K. Lazarević“ Šabac
Tema predavanja: Bolni sindromi - topikalna primena anelgetika
Predavači: Profesor Dušan Đurić

Polje označena sa * su obaveza polja za popunjavanje.
Online prijava ne garantuje sertifikat. Potvrđenim ličnim prisustvom na predavanju ostvarujete pravo na sertifikat.