Online prijava

Prijavi se lako i sigruno

Prijavite se lako i jednostavno na predavanje koje vas interesuje.

Prijavljujem se za predavaje koje se održava*:

Paraćin/ 26.02.2019. sa početkom u 13h / Sala Doma Zdravlja Paraćin
Tema predavanja: Metabolički sindrom: Artroza Osteoartroza Osteoartritis
Predavači: Profesor Dušan Đurić

Polje označena sa * su obaveza polja za popunjavanje.
Online prijava ne garantuje sertifikat. Potvrđenim ličnim prisustvom na predavanju ostvarujete pravo na sertifikat.