Online prijava

Prijavi se lako i sigruno

Prijavite se lako i jednostavno na predavanje koje vas interesuje.

Prijavljujem se za predavaje koje se održava*:

Kruševac / 22.10.2018. sa početkom u 13:30h / Sala ze edukaciju Dijagnostičkog centra, Vojvode Putnika bb
Tema predavanja: Dugotrajna lokalna primena NSAIL kod osteoporoza starih i pacijenata sa komorbiditetom – klinički značaj.
Predavači: Profesor Dušan Đurić
Mladenovac / 01.11.2018 sa početkom u 14h / Selters banja
Tema predavanja: Dugotrajna lokalana primena NSAIL kod osteoporoza starih i pacijenata sa komorbiditetom - klinički značaj.
Predavači: Profesor Dušan Đurić

Polje označena sa * su obaveza polja za popunjavanje.
Online prijava ne garantuje sertifikat. Potvrđenim ličnim prisustvom na predavanju ostvarujete pravo na sertifikat.